Putovanja u inozemstvo

  • Dublin – ESC, 13. – 15.5.2020.
  • Copenhagen – ESHRE, 5. – 8.7.2020.
  • Lisabon – ECPM, 10. – 13.6.2020.
  • Berlin – COGI, 19. – 21.11.2020.

Za sve upite i informacije pošaljite mail na marina@contres.hr