RAB / Hotel Valamar Padova

12.-15. listopada 2023.

Organizator


Hrvatsko pulmološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora

Lokacija