Hotel Park Plaza Histria, Pula

02.-03. travnja 2020.

Osnovne informacije

BODOVANJE
Skup će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore.
KOTIZACIJA

  • Rana kotizacija do 28. veljače 2020. 2.200,00 kn / 301 EUR
  • Kasna kotizacija od 28. veljače 2020. 2.500,00 kn / 343 EUR
  • Kotizacija specijalizanti 1.000,00 kn / 138 EUR

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim aktivnostima Simpozija (pre-
davanja i radionice), radne materijale, kavu i osvježenje u pauzama,
certifikat i bodove za sudjelovanje. Ograničen broj prijava.

Dokumenti i prilozi

Prijavni obrazac


Rana kotizacija do 28. veljače 2020. (2.200 kn)--2200Kasna kotizacija od 28. veljače 2020. (2.500 kn)--2500Kotizacija specijalizanti (1.000 kn)--1000


osobnoorganizacija