Novosti u dijagnostici i liječenju osteoartritisa koljena

Novosti u dijagnostici i liječenju osteoartritisa koljena

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
25.10.2019.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski tečaj prve kategorije

ORGANIZATORI

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, KB Dubrava, Zagreb
 • Klinika za ortopediju, KBC Zagreb, Zagreb
 • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

VODITELJI TEČAJA

 • doc. dr. sc. Dubravka Bobek
 • dr. sc. Ana Aljinović
 • prof. dr. sc. Simeon Grazio

KOTIZACIJE I BODOVANJE

Specijalist 300,00 HRK
Specijalizant 100,00 HRK
 • Sudjelovanje na tečaju vrednovano je od Hrvatske liječničke komore.
 • Sudjelovanje na tečaju vrednuje se s 1,11 ECTS bodova.
 • Kotizacija iznosi 300,00 kn za specijaliste, 100 kn za specijalizante.
 • Kotizacija uključuje stručni program, stanke za kavu, ručak i edukativne materijale.
 • Kotizacija tečaja se uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15230 i naznakom za tečaj “Novosti u dijagnostici i liječenju osteoartritisa koljena”