Preliminarni program

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

Petak, 3. studenoga 2017.

Tema dana: Medicinsko pravo u porodništvu s aktualnom temom “carskog reza”
U okviru teme dana raspravit će se o aktualnim pravno-medicinskim problemima i dubiozama u porodništvu s posebnim naglaskom na pravno-medicinsko-etičke aspekte “carskog reza”.

14.30 - 15.30	Akreditacija
15.30 - 16.00	Pozdravni govori
16.00 - 19.00	Znanstveni i stručni referati
19.00 - 20.00	Okrugli stol i rasprava

Tema okruglog stola: Vještaci u ginekologiji i opstetriciji
U okviru rasprave okruglog stola otvorit će se javna rasprava o načelima i standardima vještačenja u ginekologiji i opstetriciji, problemima s kojim se suočavaju vještaci, te potrebi unaprjeđenja sustava vještačenja u ginekologiji i opstetriciji.

Subota, 4. studenoga 2017.

Tema dana: Pravni položaj anesteziologa i intenzivista u obavljanju liječničke djelatnosti
U okviru teme dana govorit će se o pravnoj položaju, ovlastima i odgovornostima anesteziologa u obavljanju liječničke djelatnosti, poglavito u odnosu sa pacijentima s posebnim naglaskom na umirujuće pacijente te drugim zdravstvenim radnicima u timu.

08.00 - 13.00	Znanstveni i stručni referati
13.00 - 14.00	Okrugli stol i rasprava
15.00		Izlet u Vukovar i Ilok (fakultativno)

Tema okruglog stola: Pravni položaj anesteziologa i intenzivista u liječenju
U okviru teme okruglog stola otvorit će se javna rasprava o referatima te pravnom položaju anesteziologa i intenzivista u liječenju uz donošenje konkretnih zaključaka vezano za iznesene i raspravljene referate.

Nedjelja, 5. studenoga 2017.

Tema dana: Ugovori o specijalizacijama te specijalističko usavršavanje
U okviru teme dana raspravit će se prvi put javno o svim aktualnim problemima vezanima za specijalističko usavršavanje doktora medicine, zakonodavnom okviru, ugovorima o specijalizacijama sudskoj praksi i svjetskim standardima specijalističkog usavršavanja.

09.00 - 13.00	Znanstveni i stručni referati
13.00 - 14.00	Okrugli stol i rasprava

Tema okruglog stola: Novi koncept specijalističkog usavršavanja
U okviru teme okruglog stola otvorit će se javna rasprava o svim iznesenima dubiozma specijalističkog usavršavanja liječnika, te će se pokušati ponuditi rješenje problema pravnog položaja specijalizanata i specijalista iz ugovora o specijalizacijama

14.30	Završetak simpozija, dodjela certifikata