1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

PRVA OBAVIJEST PRIJAVNI OBRAZAC KOTIZACIJE SLANJE SAŽETAKA

ORGANIZATORI

  • Pravni fakultet Split
  • Sveučilište u Osijeku

Suorganizatori

  • Hrvatska liječnička komora

Organizacijski odbor

  • Prof.dr.sc. Željko Radić, dekan Pravni fakultet Split
  • Prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Split
  • Prof.dr.sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Split
  • Dr.sc. Trpimir Goluža, predsjednik HLK
  • Miran Cvitković, dr.med., HLK
  • Mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur., HLK

Kotizacije

Kotizacija rana do 01.10.2017. 800,00 kn
Kotizacija kasna nakon 02.10.2017. 1.000,00 kn
Kotizacija za studente poslijediplomskog studija 675,00 kn

Kotizacija uključuje: pauze za kavu, ručak 4.11. i 5.11, materijale Kongresa pristup predavanjima i izložbenom prostoru, bodove prema pravilniku povjerenstva za trajno usavršavanje Hrvatske liječničke komore.

Uplata kotizacije

Uplatu kotizacije potrebno je najmanje doznačiti na račun

Primatelj: Pravni fakultet u Splitu
Adresa: Domovinskog rata 8, 21000 Split
OIB: 03541568700
Broj žiro računa: 2330003 – 1100030638
IBAN: HR2123300031100030638
Naznaka: Kotizacija – ime i prezime sudionika
Poziv na broj: 00 800-2222

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na maja@contres.hr.

Hotelski smještaj

Za sve informacije vezane za smještaj u hotelu Osijek ljubazno Vas molimo da se javite na mail maja@contres.hr ili na broj telefona 01/4821-193.

Prijava sažetaka za poster prezentaciju

Potičemo sudionike da prijave sažetak za poster prezentaciju koja će biti omogućena tijekom Kongresa. Za upute o prijavi sažetaka molimo Vas javite se na mail maja@contres.hr.