MANIFESTACIJE IMUNOSNIH BOLESTI U RESPIRACIJSKOM SUSTAVU: DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

MANIFESTACIJE IMUNOSNIH BOLESTI U RESPIRACIJSKOM SUSTAVU: DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Komiža
23. – 25. svibnja 2019.

Organizatori Tečaja

 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju
 • Hrvatsko pulmološko društvo
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Voditelji Tečaja

Prof. dr. sc. Neven Pavlov
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju
Klinika za dječje bolesti,
KBC Split, Spinčićeva 1, Split
Tel. 021/556 303, Fax. 021/556 590
pavlov.neven@gmail.com
Doc. dr. sc. Irena Perić
Hrvatsko pulmološko društvo
Klinika za plućne bolesti, KBC Split, Spinčićeva 1, Split
Tel. 021/556 448
i.peric04@gmail.com

upute autorima

 • Naslov: velika slova
 • Rad je potrebno napisati kao poglavlje u knjizi, s djelovima:
 • Uvod, Dijagnostika, Terapija (Rasprava ili sl.), Zaključak i Literatura
 • Naslov, autori, podnaslov: boldirano
 • Font: Times new roman, 12 pt
 • Prored: dvostruki
 • Izjednačeni rubovi
 • Deadline: 05.04.2019.
 • Citiranje po Vancuverskoj deklaraciji (referencije u tekstu)
 • Veličina teksta: 8-15 stranica, uključivši i literaturu.
 • Dostaviti svoje podatke: titule, radno mjesto, specijalnost i subspecijalnost.
 • Molim napisati 3 pitanja iz svoga rada za završni test ispit. Pitanja su tipa: pet ponuđenih odgovora od kojih je 1 točan (označiti točan odgovor).
 • Potrebno je napisati popis kratica koje su korištene u tekstu, za Popis kratica u knjizi.
 • Kod svakog akronima molimo objašnjenje u zagradi na engleskom jeziku.

Radove poslati najkasnije do 05.04.2019. na mail:

PRVA OBAVIJEST