Hotel International, Zagreb

26. – 27. siječnja 2024.

Pozdravno pismo

Poštovani,
Osobita nam je čast pozvati vas na IV. Kongres o poremećajima kontinencije koji će se održati u hotelu International u Zagrebu, 26. – 27. siječnja 2024. godine. Kongres zajednički organiziraju Promjena – udruga za promicanje zdravlja i zdravog načina života, Institut za žensko zdravlje i Koalicija udruga u zdravstvu.

Cilj kongresa je sa psihosocijalnog, medicinskog i ekonomski učinkovitog aspekta rasvijetliti problem poremećaja kontinencije u svim životnim dobima.

Kongres je namijenjen:

 • Liječnicama/liječnicima obiteljske medicine
 • Specijalisticama/specijalistima ginekolozima
 • Specijalisticama/specijalistima urolozima
 • Djelatnicima u palijativnoj skrbi
 • Medicinskim sestrama i tehničarima
 • Njegovateljicama/ njegovateljima
 • Ustanovama za smještaj
 • Članovima obitelji koji pružaju skrb oboljelim osobama
 • Predstavnicama/ predstavnicima udruga pacijenata

Ideja Kongresa je podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o učestalosti i problematici poremećaja kontinencije kod osoba oba spola, te značajno utjecati na poboljšanje kvalitete života osoba koje su ovim problemom pogođene, kao i članova njihovih obitelji. Kroz predavanja, radionice, satelitske simpozije i raspravu želimo uključiti sve dionike zdravstvenog sustava u iznalaženje rješenja za destigmatizaciju osoba pogođenih problemom poremećaja kontinencije te u kreiranje novih, ekonomski učinkovitijih rješenja za rješavanje ovog problema, uz poštovanje dostojanstva osoba koje od njega pate.

Zahvaljujemo unaprijed na Vašem odazivu i sudjelovanju!

Organizatori Kongresa

dr. med. Ljiljana Lulić Karapetrić, Udruga „Promjena“,
doc. dr. sc. Ivan Fistonić, Institut za žensko zdravlje
Ivica Belina, KUZ

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju

Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora (navesti sve komore). Potvrde o sudjelovanju bit će izdane
svim sudionicima Kongresa.

Opće informacije

Mjesto kongresa

 • Hotel International, Zagreb

Datum kongresa

 • 26. – 27. siječnja 2024.

Cjenik kotizacija

Liječnica/liječnik 100 €
Predstavnik spozorske tvrtke 80 €
Medicinska sestra / tehničar / umirovljenik / nemedicinske struke 50 €

Kotizacija za sudionike uključuje: nazočnost na stručnom i društvenom programu Kongresa, kongresne materijale, bodove stručnih komora.

Prijavni obrazac

Odabirom opcije Bankovni transfer, ponuda za plaćanje doći će Vam na mail adresu navedenu u prijavi najkasnije sljedeći radni dan, dok Vam odabirom opcije Online plaćanje, link za izvršenje plaćanja dolazi na mail po završetku prijave. (Kod online plaćanja, naknada za katično plaćanje je 4%) By selecting the Bank transfer option, the payment offer will be sent to the e-mail address specified in the application no later than the next working day, while by selecting the Online payment option, the payment link will be sent to your e-mail after completing the application (With online payment, the fee for card payment it 4%).

Dokumenti i prilozi

Mjesto održavanja