Sažetci

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

5. Hrvatsku transplantacijsku školu

Hotel Lafodia, Lopud – Dubrovnik
27-29. rujan 2018.

PRIJAVA PRIKAZA SLUČAJA

Prikaz slučaja treba biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku. Naslov treba biti napisan VELIKIM SLOVIMA, a ispod njega prezime i ime autora te naziv ustanove iz koje dolazi. Sažetak ne smije imati više od 3.500 znakova.

Najbolji sažeci biti će izabrani za usmenu prezentaciju u trajanju od 5 minuta + 5 minuta za raspravu. Rok za prijavu sažetaka je 1. srpanj 2018.

Maksimalno 20 Mb u formatima DOC, PPT, ODT, ODP, PDF, ZIP, RAR.

CAPTCHA
Molimo pričekajte...