Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

6.-7. prosinac 2019.

Osnovne informacije

  • Za dodatne obavijesti nazovite: +385 1 4802 102, pišite na e-mail: juric@sfzg.hr ili +385 1 4821 193 (conTres/službena agencija), pišite na mail: maja@contres.hr
  • Rok za prijavu sažetaka za poster prezentacije je 01.12.2019.
  • Kotizacija je 900,00 kn do 29.11.2019., nakon tog datuma 1.200,00 kn. Za nezaposlene, specijalizante i umirovljenike kotizacija je 500,00 kn. Molimo uplatnice dati na uvid prilikom prijave sudionika. U kotizaciju su uključeni svi stručni sadržaji tečaja te stanka za kavu i ručak.
  • HKDM vrednuje tečaj s 12 bodova.

Dokumenti i prilozi

Prijavni obrazac


Kasna nakon 29.11. (1.200 kn)--1200Nezaposleni, umirovljenici, specijalizanti (500 kn)--500


osobnoorganizacija