Virtualno događanje

8. - 9. listopad 2021.

Pozdravno pismo

Cijenjeni kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječnič­kog zbora organizira 8. Hrvatsku transplantacijsku školu koja će se odr­žati u virtualnom obliku 8. i 9. listopada 2021. godine. Ovogodišnja tema je COVID-19 i transplantacija. Program obuhvaća različite aspekte COVID-19 koji na specifičan način utječu na bolesnike s presađenim organom, prvenstveno bubregom. Sadržaj će, uz nefrologe, pružiti i drugi specijalisti i stručnjaci i tako stvoriti širu sliku o ovoj aktualnoj problematici. U skladu s edukativnom ulo­gom Škole, teme će svojom raznolikošću sustavno prenijeti do sada poznate medicinske spoznaje utemeljene na dokazima i ukazati na postojeće dvojbe. I ove su godine predavači iz Hrvatske i inozemstva pa Škola ima međunarod­no obilježje. Očekujemo interaktivnu komunikaciju i konstruktivnu raspravu o ovoj važnoj temi, uključujući i uobičajeno aktivno sudjelovanje mladih kolegica i kolega vlastitim prezentacijama. Edukativni sadržaj Škole bit će dodatno do­stupan na web stranicama HDNDT-a.

Radujemo se Školi i virtualnom druženju!

Predsjednik Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju doc. dr. sc. Mario Laganovic, dr. med.

Važni datumi

  • Datum održavanja škole: 8. – 9. listopad 2021.
  • Krajnji rok za prijavu prikaza slučaja: 20. rujan 2021.
    Sažetak (naziv rada, autori, uvod, prikaz slučaja, zaključak) molimo da pošaljete na mail maja@contres.hr ili koristite formu za slanje na dnu ove stranice.
  • Krajnji rok za registraciju: 1. listopad 2021.

Dokumenti i prilozi

Prijavni obrazac za sudjelovanje / odabir kotizacija

Kotizacija za kongres uključuje: sudjelovanje u svim aktivnostima kongresa, radne materijale, ručkove 10., 9. i 11. rujna, potvrdu, bodove za sudjelovanje kao i ostale prateće sadržaje kongresa.

Slanje sažetaka

Dopušteni formati: doc, docx, ppt, pptx, odt, odp, pdf, zip, rar. Maksimalna veličina: 20 Mb