Park Plaza Histria, Pula

18. - 21. 4. 2024.

Organizatori

  • Hrvatski Liječnički Zbor
  • Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju
  • Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dosad potvrđeni pozvani predavači

  • Serhat Aslan
  • Irene Sailer
  • Vincent Fehmer
  • David Palombo

Dokumenti i prilozi

Location