7. KONGRES HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA

7. KONGRES HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA

s međunarodnim sudjelovanjem

Hotel Kompas, Dubrovnik
11.-14.1O.2O18.

ORGANIZATORI

 • Hrvatsko pulmološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR

F. Džubur, N. Miculinić, Ž. Vrbica

ZNANSTVENI ODBOR

D. Arar, Lj. Bulat Kardum, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, M. Jakopović, S. Mladinov, G. Pavliša, S. Popović Grle, M. Samaržija, J. Tekavec Trkanjec

TEME

 • PLUĆNA HIPERTENZIJA
  Voditelji: akademik M. Samaržija, Lj. Bulat Kardum
 • FIBROZIRAJUĆE INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA
  Voditelji: J. Tekavec Trkanjec, A. Hećimović
 • OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
  Voditelji: S. Popović Grle, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj
 • LIJEČENJE KARCINOMA PLUĆA
  Voditelji: M. Jakopović, D. Arar
 • INFEKCIJE PLUĆA U JIL-u
  Voditelji: G. Pavliša, S. Mladinov
 • SLOBODNE TEME – POSTERI
  Voditelji: Lj. Bulat Kardum, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, M. Jakopović

DODATNE INFORMACIJE

Dr. Neven Miculinić
KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti
Jordanovac 104, 10000 Zagreb
Tel: (1) 2385 100, (1) 2385 242
Fax: (1) 2348 345

LETAK (PDF)