• Datum održavanja škole: 8. – 9. listopad 2021.
  • Krajnji rok za prijavu prikaza slučaja: 20. rujan 2021.
    Sažetak (naziv rada, autori, uvod, prikaz slučaja, zaključak) molimo da pošaljete na mail maja@contres.hr ili koristite formu za slanje na dnu ove stranice.
  • Krajnji rok za registraciju: 1. listopad 2021.