Hrvatski Dani Dječje Stomatologije 2017

Hrvatski Dani Dječje Stomatologije 2017

TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE

1.-2. 12. 2017.
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

LETAK I PRELIMINARNI PROGRAM UPLATA KOTIZACIJE

ORGANIZATORI

  • Hrvatsko drušvo za dječju i preventivnu stomatologiju/HLZ-a
  • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

KOTIZACIJE

Kotizacija je 900,00 kn do 24.11.2017., nakon tog datuma 1200,00 kn. Za stažiste, specijalizante i umirovljenike kotizacija je 450,00 kn. Molimo uplatnice dati na uvid prilikom prijave sudionika. U kotizaciju su uključeni svi stručni sadržaji tečaja te stanka za kavu i ručak.

HKDM vrednuje tečaj s 12 bodova.

PRIJAVA SAŽETAKA

Rok za prijavu sažetaka za poster prezentacije je 25.11.2017.