Hotel International, Zagreb

1. - 2. prosinca 2023.

Suorganizatori kongresa

Program

  • Datum održavanja: 1. – 2. 12. 2023.
  • Mjesto održavanja: Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
  • Rok za prijavu sažetaka za poster prezentacije: 25.11.2023.
  • Nakon što ispunite i pošaljete obrazac, na Vašu mail adresu zaprimit ćete ponudu/račun za plaćanje kotizacije. Prijava na kongres smatrat će se valjanom tek po uplati kotizacije.
  • HKDM vrednuje tečaj s 12 bodova.
  • Za dodatne obavijesti nazovite +385 1 4802 102, pišite na e-mail juric@sfzg.hr ili +385 1 4821 193 (conTres/službena agencija), pišite na e-mail maja@contres.hr.

Kotizacije

Rana kotizacija do 26. studenog 2023. 140 €
Kasna kotizacija nakon 26. studenog 2023. 190 €
Kotizacija za nezaposlene, specijalizante i umirovljenike 100 €
  • Molimo Vas da prilikom dolaska na kongres pokažete na uvid izdani račun o uplati kotizacije.
  • U kotizaciju su uključeni svi stručni sadržaji tečaja te stanka za kavu i ručak.

Prijavni obrazac

Lokacija