1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

PRVA OBAVIJEST PRIJAVNI OBRAZAC KOTIZACIJE SLANJE SAŽETAKA

ORGANIZATORI

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Suorganizatori

 • Hrvatska liječnička komora

Organizacijski odbor

 • Prof.dr.sc. Željko Radić, dekan Pravni fakultet Split
 • Prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Split
 • Prof.dr.sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Split
 • Dr.sc. Trpimir Goluža, predsjednik HLK
 • Miran Cvitković, dr.med., HLK
 • Mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur., HLK

VODITELJI kongresa

 • Prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Split
 • Prof.dr.sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Split
 • Miran Cvitković, dr.med., HLK
 • Mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur., HLK

Kotizacije

Kotizacija rana do 01.10.2017. 800,00 kn
Kotizacija kasna nakon 02.10.2017. 1.000,00 kn
Kotizacija za studente poslijediplomskog studija 675,00 kn

Kotizacija uključuje: pauze za kavu, ručak 4.11. i 5.11, materijale Kongresa pristup predavanjima i izložbenom prostoru, bodove prema pravilniku povjerenstva za trajno usavršavanje Hrvatske liječničke komore.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA ZA POSTER PREZENTACIJU JE DO 25. RUJNA 2017.

Uplata kotizacije

Uplatu kotizacije potrebno je doznačiti na račun

Primatelj: Pravni fakultet u Splitu
Adresa: Domovinskog rata 8, 21000 Split
OIB: 03541568700
Broj žiro računa: 2330003 – 1100030638
IBAN: HR2123300031100030638
Naznaka: Kotizacija – ime i prezime sudionika
Poziv na broj: 00 800-2222

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na maja@contres.hr.

Hotelski smještaj

 • Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi po osobi 680,00 kn
 • Cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi po osobi 445,00 kn
 • Boravišna pristojba i osiguranje iznose 8,00 kn po osobi i po danu

Prijava sažetaka za poster prezentaciju

Potičemo sudionike da prijave sažetak za poster prezentaciju koja će biti omogućena tijekom Kongresa. Za upute o prijavi sažetaka molimo Vas javite se na mail maja@contres.hr.

OBRAZAC ZA SLANJE SAŽETAKA

Pozdravno pismo

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

pozdravno pismo

U ime organizatora čast nam je upoznati Vas s nadolazećim skupom, 1. hrvatskim kongresom medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Medicinsko pravo”, koji će se održati u Osijeku od 3. do 5. studenoga 2017. godine.

Riječ je o visokom skupu kojem je cilj na jednom mjestu okupiti predstavnike svih relevantnih subjekata unutar sustava zdravstva, i kao takav predstavlja poseban ali i danas sasvim prirodan spoj medicine i prava, povijesno dviju najstarijih znanstvenih disciplina koje zajednički brinu o najvećim dobrima čovjeka od posebnog značaja, te se iskreno nadamo da će mnogi stručnjaci iz područja medicine i prava u Republici Hrvatskoj naći interes prisustvovati ovom skupu.

Iznimno velik interes za organiziranjem skupa predmetne tematike iskazan je sudjelovanjem brojnih stručnjaka medicine i prava na dva hrvatska simpozija medicinskog prava održanima na Plitvicama 2015. godine i u Vodicama 2016. godine. Navedeni simpoziji i Vaša neposredna zainteresiranost ovom tematikom ponukala nas je i ujedno obvezala da ponovno po treći put ali sada kroz 1. hrvatski kongres “Medicinskog prava” podijelimo s Vama stručna i znanstvena iskustva i razmatranja najznačajnijih instituta medicinskog prava i na ovom nadolazećem skupu.

Pri tome je bitno naglasiti da smo organiziranjem ovog skupa pokušali na najbolji mogući način aktualizirati i odabrati teme koje ste nam Vi sami predložili, dakle teme s kojima se svakodnevno susrećemo u svom neposrednom radu, a koje s druge strane otvaraju niz kompleksnih i pravno-medicinskih zanimljivih pitanja o kojima se do sada u znanstveno-teorijskom i stručno praktičnom smislu malo i gotovo nikako govorilo i raspravljalo.

Naš je zadatak kao stručnjaka nove znanstvene grane medicinskog prava, kontinuirano, javno i beskompromisno, otvarati sva pitanja i davati relevantne odgovore na njih, izučavati, razmatrati i kreirati nove institute i vrijednosti te jasna pravna načela i određenja stručnog postupanja u obavljanju zdravstvene djelatnosti i dijeliti takvo stručno i znanstveno iskustvo sa svima Vama, ukazujući na dvojbe, nelogičnosti i nužna rješenja institucijama sustava u cilju potrebe konačnog definiranja odnosa između svih čimbenika sustava zdravstva.

Organizator skupa je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu uz suorganizaciju Hrvatske liječničke komore.

Veselimo se ponovnom skorom susretu!

Preliminarni program

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

Petak, 3. studenoga 2017.

Tema dana: Medicinsko pravo u porodništvu s aktualnom temom “carskog reza”
U okviru teme dana raspravit će se o aktualnim pravno-medicinskim problemima i dubiozama u porodništvu s posebnim naglaskom na pravno-medicinsko-etičke aspekte “carskog reza”.

14.30 - 15.30	Akreditacija
15.30 - 16.00	Pozdravni govori
16.00 - 19.00	Znanstveni i stručni referati
19.00 - 20.00	Okrugli stol i rasprava

Tema okruglog stola: Vještaci u ginekologiji i opstetriciji
U okviru rasprave okruglog stola otvorit će se javna rasprava o načelima i standardima vještačenja u ginekologiji i opstetriciji, problemima s kojim se suočavaju vještaci, te potrebi unaprjeđenja sustava vještačenja u ginekologiji i opstetriciji.

Subota, 4. studenoga 2017.

Tema dana: Pravni položaj anesteziologa i intenzivista u obavljanju liječničke djelatnosti
U okviru teme dana govorit će se o pravnoj položaju, ovlastima i odgovornostima anesteziologa u obavljanju liječničke djelatnosti, poglavito u odnosu sa pacijentima s posebnim naglaskom na umirujuće pacijente te drugim zdravstvenim radnicima u timu.

08.00 - 13.00	Znanstveni i stručni referati
13.00 - 14.00	Okrugli stol i rasprava
15.00		Izlet u Vukovar i Ilok (fakultativno)

Tema okruglog stola: Pravni položaj anesteziologa i intenzivista u liječenju
U okviru teme okruglog stola otvorit će se javna rasprava o referatima te pravnom položaju anesteziologa i intenzivista u liječenju uz donošenje konkretnih zaključaka vezano za iznesene i raspravljene referate.

Nedjelja, 5. studenoga 2017.

Tema dana: Ugovori o specijalizacijama te specijalističko usavršavanje
U okviru teme dana raspravit će se prvi put javno o svim aktualnim problemima vezanima za specijalističko usavršavanje doktora medicine, zakonodavnom okviru, ugovorima o specijalizacijama sudskoj praksi i svjetskim standardima specijalističkog usavršavanja.

09.00 - 13.00	Znanstveni i stručni referati
13.00 - 14.00	Okrugli stol i rasprava

Tema okruglog stola: Novi koncept specijalističkog usavršavanja
U okviru teme okruglog stola otvorit će se javna rasprava o svim iznesenima dubiozma specijalističkog usavršavanja liječnika, te će se pokušati ponuditi rješenje problema pravnog položaja specijalizanata i specijalista iz ugovora o specijalizacijama

14.30	Završetak simpozija, dodjela certifikata

Prijavni obrazac

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

PRIJAVNI OBRAZAC

Kotizacija uključuje: pauze za kavu, ručak 4.11. i 5.11, materijale Kongresa, pristup predavanjima i izložbenom prostoru, bodove prema pravilniku povjerenstva za trajno usavršavanje Hrvatske liječničke komore.

 • Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi po osobi 680,00 kn
 • Cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi po osobi 445,00 kn
 • Boravišna pristojba i osiguranje iznose 8,00 kn po osobi i po danu

 

CAPTCHA
Molimo pričekajte...

Slanje sažetaka

1. Hrvatski Kongres Medicinskog Prava

s međunarodnim sudjelovanjem

3.-5. 11. 2017.
Hotel Osijek, Osijek

OBRAZAC ZA SLANJE SAŽETAKA

Maksimalno 20 Mb u formatima DOC, PPT, ODT, ODP, PDF, ZIP, RAR.

CAPTCHA
Molimo pričekajte...