Hrvatski Dani Dječje Stomatologije 2017

Hrvatski Dani Dječje Stomatologije 2017

TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE

1.-2. 12. 2017.
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

LETAK I PRELIMINARNI PROGRAM UPLATA KOTIZACIJE

ORGANIZATORI

  • Hrvatsko drušvo za dječju i preventivnu stomatologiju/HLZ-a
  • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

KOTIZACIJE

Kotizacija je 900,00 kn do 24.11.2017., nakon tog datuma 1200,00 kn. Za stažiste, specijalizante i umirovljenike kotizacija je 450,00 kn. Molimo uplatnice dati na uvid prilikom prijave sudionika. U kotizaciju su uključeni svi stručni sadržaji tečaja te stanka za kavu i ručak.

HKDM vrednuje tečaj s 12 bodova.

PRIJAVA SAŽETAKA

Rok za prijavu sažetaka za poster prezentacije je 25.11.2017.

Preliminarni program

Hrvatski Dani Dječje Stomatologije 2017

TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE

1.-2. 12. 2017.
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb

PETAK 01.12.2017.

13.15-14.00	Prijava sudionika
14.30-17.30	Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, voditelj okruglog stola
			"Tehnologija i dječja stomatologija - napredak u zadnjem desetljeću"
			Radionica "Suvremena lokalna anestezija - nove tehnologije"
			Voditelj tečaja: prof. dr. sc. Domagoj Glavina
			Teoretski dio
			• Uklanjanje stresa- pacijent/liječnik
			• Anatomski temelj
			• Usporedba osteocentralne i transkortikalne anestezije
				• Načela
				• Provedba
				• Indikacije
			Praktični dio
			• na mandibulama svinja
			• demonstracija na pacijentu: pozicije i angulacije
17.30-18.00	Stanka za osvježenje
18.00-19.00	Prezentacija postera
19.00-20.30	Redovita godišnja skupština HDDPS-a HLZ-a

SUBOTA 02.12.2017.

08.30-09.00	Prezentacija postera
09.15-10.15	Prof. dr. sc. Zoran Vulićević, "Proteziranje u djece"
10.15-11.15	dr. sc. Rok Kosem, "Dekoronizacija u liječenju ankiloze"
11.15-11.45	Stanka za kavu
11.45-12.20	Prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, "Upalna stanja i izbor lijekova u kliničkom radu s djecom"
12.20-12.55	Prof. dr. sc. Danko Bakarčić "Dijete s kardiovaskularnim bolestima u stomatološkoj ordinaciji"
12.55-13.30	Prof. dr. sc. Martina Majstorović, "Bezbolan zahvat i suradan pacijent - mit ili stvarnost u današnjoj praksi"
13.30-14.05	Prof. dr. sc. Domagoj Glavina, "Primjena trombocitima obogaćenog fibrina (PRF) u liječenju mladih trajnih zuba s nevitalnom pulpom"
14.05-15.00	Stanka za ručak 
15.00-15.35	Doc. dr. sc. Kristina Goršeta, "Staklenoionomerni cementi - nova restaurativna rješenja"
15.35-16.10	Prof. dr. sc. Željko Verzak, "Preventivni koncepti u suvremenom okruženju"
16.10-16.45	Doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić, "Pečaćenje fisura u postizanju oralnog zdravlja"
16.45-17.20	Prof. dr.sc. Walter Dukić, "Prevalencija karijesa djece: stanje u Hrvatskoj i ostalim regijama"
17.20-17.55	Doc. dr. sc. Tomislav Škrinjarić, "Kompomeri u dječjoj stomatologiji"
17.55-18.30	Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, "Interdisciplinarna suradnja iz perspektive dječjeg stomatologa”
18.30-19.30	Prezentacija te izbor i dodjela nagrada za najbolje postere, rasprava i zatvaranje kongresa