49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

12-15. listopad 2017.
Pula, Park Plaza Histria

DRUGA OBAVIJEST PRIJAVNI OBRAZAC KOTIZACIJE I SMJEŠTAJ

ORGANIZATOR

 • Hrvatsko pulmološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora

TEME

 1. OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA – multidiscplinarni pristup
  voditelji: S. Popović Grle, Lj. Bulat Kardum, Ž. Vrbica
 2. KARCINOM PLUĆA – multidisciplinarni pristup
  voditelji: M. Koršić, N. Piskač Živković
 3. NOVOSTI U PULMOLOGIJI
  voditelji: N. Tudorić, D. Plavec
 4. INTERAKTIVNI PRIKAZ SLUČAJEVA
  voditelji: J. Tekavec Trkanjec, I. Mažuranić
 5. SLOBODNE TEME – POSTERI
  voditelji: S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, D. Plavec

KOTIZACIJE

Rana kotizacija uplaćena do 10. rujna 2017 2.000,00 kn
Kasna kotizacija uplaćena nakon 10.rujna 2017 2.200,00 kn
Kotizacija za sponzore 2.000,00 kn

smještaj

Hotel Park Plaza Histria 1/2 1.800,00 kn
Hotel Park Plaza Histria 1/1 2.500,00 kn

Cijena smještaja uključuje: 3 noćenja s doručkom, večere 12.,13.,14.10, ručak 13. i 14.10., boravišne pristojbe.

PRIJAVA SPONZORSTVA i IZLOŽBE

PRIJAVA SPONZORSTVA PRIJAVA IZLOŽBE

Program skupa

49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

12-15. listopad 2017.
Pula, Park Plaza Histria

ČETVRTAK, 12.listopada 2017.

17.00-17.30	Mini simpozij
17.30-18.00	Mini simpozij
18.00-18.30	Mini simpozij - GSK
18.30-19.00	Mini simpozij - BerlinChemie
19.00-20.00	Mini simpozij - GSK
20.10		Otvorenje skupa – pozdravne riječi i koktel dobrodošlice
20.30		Večera

PETAK, 13. listopada 2017.

OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
Voditelji: S. Popović-Grle, Lj. Bulat- Kardum, Ž. Vrbica

08.30	Ž. Vrbica: Astma i rinitis: 20 godina nakon ujedinjenih dišnih puteva
08.55	M. Staevska (Sofija, Bugarska): Prepoznavanje teške astme
09.20	N. Triller (Slovenija): Projekt Ambulantnog programa plućne rehabilitacije
09.45	S. Malbaša Thompson (Oxford, UK ): Postupak s terminalnim KO PB-bolesnikom
10.10	N. Miculinić: Endoskopska terapija KO PB-a
10.30	Stanka uz kavu

KARCINOM PLUĆA I
Voditelji: M. Koršić, N. Piskač Živković

11.00	I. Mažuranić: Nova (8.) TNM klasifikacija; Fleischnerovi kriteriji za soliratni plućni čvor
11.30	N. Piskač Živković: Endobronhalni i transtorakalni ultrazvuk
12.00	A. Rozman (Golnik, Slovenija): Medicinska torakoskopija
12.30	V. Cesarec, Ž. Djaković: Novosti u kirurškom liječenju
13.00	I. Nikolić, H. Kaučić: Radiokirurgija pluća
13.30	Mini simpozij - Roche
14.00	Ručak

KARCINOM PLUĆA II
Voditelji: M. Koršić, N. Piskač Živković

15.00		A. Rozman (Golnik, Slovenija): Kriobiopsija
15.30		M. Koršić: Terapija bazirana na molekularnim onko-markerima
16.00		G. Drpa: Imunoterapija
16.30		Ž. Vrbica: Pogled u budućnost: Digitalni model tumorske stanice
17.00		Stanka uz kavu
17.20		IZBORNA SKUPŠTINA Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a
18.45-19.30	Mini simpozij - Novartis
20.00		Večera

SUBOTA, 14. listopada 2017.

NOVOSTI U PULMOLOGIJI
Voditelji: N. Tudorić, D. Plavec

08.30	A. Ljilja, P. Vitlov: Što pulmolog treba znati o elektroničkim cigaretama?
08.55	N. Tudorić: SA FS – važan entitet u sindromu teške astme
09.20	V. Muller (Budimpešta, Mađarska): Treatment possibilities of end stage lung diseases in Hungary
09.45	K. Milošević (Beograd, Srbija): Bronhiektazije – od rijetke bolesti do svjetske pošasti
10.10	N. Piskač Živković: EBUS miniprobe – novost u dijagnostici perifernih plućnih nodusa
10.35	I. Tudorić Đeno (Beč, Austrija): UZV pluća – od simptoma do terapijske odluke u 15 minuta
11.00	Stanka uz kavu
11.30	Mini simpozij - Boehringer Ingelheim
12.00	INTERAKTIVNI PRIKAZI SLUČAJEVA
	Voditelji: Jasna Tekavec Trkanjec, Ivica Mažuranić
14.00	Mini simpozij - Roche
14.30	Ručak
16.00	SLOBODNE TEME – POSTERI
	Voditelji: S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, D. Plavec
17.00	Stanka uz kavu
20.00	Večera

NEDJELJA, 15. listopada 2017.

08.30-10.30	INTERAKTIVNI PRIKAZI SLUČAJEVA II
		Voditelji: Jasna Tekavec Trkanjec, Ivica Mažuranić
10.30		Stanka za kavu i odjava iz hotela

Prijavni obrazac

49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

12-15. listopad 2017.
Pula, Park Plaza Histria

PRIJAVNI OBRAZAC

 

CAPTCHA
Molimo pričekajte...

Slanje sažetaka

49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

12-15. listopad 2017.
Pula, Park Plaza Histria

Upute za prijavu sažetaka

Rok za primitak sažetaka: 11. rujna 2017.

Molimo Vas, pridržavajte se sljedećih uputa za pisanje i slanje sažetaka:

 • Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 • Sažetci mogu sadržavati najviše 250 riječi.
 • Font – Times New Roman veličine 10 točaka.
 • Naslovi moraju biti pisani velikim tiskanim slovima veličine 12 točaka.
 • U novom redu pisati prezime i početno ime autora i coautora (bez titula), a podatke o autoru koji će izložiti rad napisati zadebljanim slovima (“bold”).
 • Navesti temu za koju se prijavljuje sažetak.
 • Sažetak mora sadržavati: cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.
 • Sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor.
 • Mogu se koristiti standardne skraćenice. Druge skraćenice moraju biti definirane u zagradama nakon prvog korištenja riječi.
 • U koliko nije moguće slanje putem elektronske pošte, molimo da prema službenom obrascu sažetak pisan u Microsoft Wordu pošaljete pomoću sljedeće forme:

Maksimalno 20 Mb u formatima DOC, PPT, ODT, ODP, PDF, ZIP, RAR.

CAPTCHA
Molimo pričekajte...