Entries by rzlatic

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet 2. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem HOTEL WELL / TERME TUHELJ 09. – 11. studeni 2018. Tema Kongresa su poremećaji kontinencije kao komorbiditet malignih bolesti, a Koalicija udruga u zdravstvu organizira ga u partnerstvu s Udrugom za promicanje zdravlja i zdravog načina života “Promjena” i Institutom za žensko zdravlje. […]

Prijavni obrazac

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet 2. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem HOTEL WELL / TERME TUHELJ 09. – 11. studeni 2018. Prijavni obrazac

5. Hrvatska transplantacijska škola

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA 5. Hrvatsku transplantacijsku školu Hotel Lafodia, Lopud – Dubrovnik 27-29. rujan 2018. VAŽNI DATUMI Datum održavanja škole: 27-29. rujan 2018. Krajnji rok za prijavu prikaza slučaja: 1. kolovoz 2018. Krajnji rok za registraciju: 15. kolovoz 2018.

Prijavni obrazac

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA 5. Hrvatsku transplantacijsku školu Hotel Lafodia, Lopud – Dubrovnik 27-29. rujan 2018. PRIJAVNI OBRAZAC

3. Kongres menopauzalne medicine

3. Kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Westin / Zagreb 16.–17. studeni 2018. Kotizacije Kotizacija uplaćena do 30. rujna 2018. Kotizacija uplaćena poslije 30. rujna 2018. Sponzorsko osoblje i umirovljenici Kotizacija za kongres obuhvaća pristup svim predavanjima, satelitskim simpozijima i radionicama, kao i ostalim pratećim sadržajima kongresa te sve kongresne materijale. Opće Informacije BODOVI […]

Prijavni obrazac

3. Kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Westin / Zagreb 16.–17. studeni 2018. prijavni obrazac

Slanje sažetaka

3. Kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Westin / Zagreb 16.–17. studeni 2018. forma za slanje sažetaka

7. Kongres Hrvatskog Pulmološkog Društva

7. KONGRES HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Kompas, Dubrovnik 11.-14.10.2018. ZNANSTVENI ODBOR D. Arar, Lj. Bulat Kardum, S. Cincar Škrinjarić, I. Gudelj, M. Jakopović, S. Mladinov, G. Pavliša, S. Popović Grle, M. Samaržija, J. Tekavec Trkanjec, N. Tudorić TEME KOTIZACIJE Kotizacija za sudionike i sponzore uključuje: sudjelovanje u znanstvenom programu, pristup izložbenom prostoru, […]

Prijavni obrazac

7. KONGRES HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Kompas, Dubrovnik 11.-14.10.2018. PRIJAVNI OBRAZAC

Poster prezentacija

7. KONGRES HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA s međunarodnim sudjelovanjem Hotel Kompas, Dubrovnik 11.-14.10.2018. POSTER PREZENTACIJA Molimo sve kolege koji žele izlagati u sekciji slobodnih tema da sažetak rada (postera) pošalju pomoću forme na dnu ove stranice ili na email abstract@contres.hr UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETAKA Rok za primitak sažetaka: 20. rujna 2018. Molimo Vas, pridržavajte se sljedećih […]