Entries by rzlatic

Purina NEUROLOŠKI SIMPOZIJ

purina NEUROLOŠKI SIMPOZIJ Hotel Aristos, Zagreb 25.-26.01.2019. 25. i 26.01.2019. u Zagrebu, održat će se Neurološki seminar organiziran o strane Purine Pro Plan, CSAVS i Mag. univ. chirurg. Ivana Ljolje, DVM, MSc Chem. Predavač: Dr. Ronaldo C. da Costa, DMV, MSc, PhD, Dipl. ACVIM Neurology, Professor and Service Head, Neurology and Neurosurgery, The Ohio State […]

IMUNOSNE BOLESTI PLUĆA U DJECE

IMUNOSNE BOLESTI PLUĆA U DJECE XXXII. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU Zadar 03. – 05. svibnja 2019. Organizatori Tečaja HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI – KBC SPLIT ODJEL ZA PEDIJATRIJU– OPĆA BOLNICA ZADAR Znanstveno-stručni odbor Simpozija

IMUNOSNE BOLESTI U PLUĆNIH BOLESNIKA

IMUNOSNE BOLESTI U PLUĆNIH BOLESNIKA Komiža 23. – 25. svibnja 2019. Organizatori Tečaja Hrvatski liječnički zbor Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju Hrvatsko pulmološko društvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Voditelji Tečaja

5. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice

5. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatsko katoličko sveučilište 26. 1. 2019. TEME SIMPOZIJA Važnost javnozdravstvenih kampanja u prevenciji raka vrata maternice Infekcije humanim papiloma virusom HPV, prevencija i onkogeneza Patohistološka analiza uzoraka vrata maternice i donjeg genitalnog trakta Kolposkopija Psihosomatika u liječenju premalignih i ranih malignih […]

Prijavni obrazac

5. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatsko katoličko sveučilište 26. 1. 2019. PRIJAVNI OBRAZAC

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet 2. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem HOTEL WELL / TERME TUHELJ 08 – 10. veljače 2019. Tema Kongresa su poremećaji kontinencije kao komorbiditet malignih bolesti, a Koalicija udruga u zdravstvu organizira ga u partnerstvu s Udrugom za promicanje zdravlja i zdravog načina života “Promjena” i Institutom za žensko zdravlje. […]

Prijavni obrazac

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet 2. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem HOTEL WELL / TERME TUHELJ 08 – 10. veljače 2019. Prijavni obrazac