6. hrvatski kongres neuroznanosti

6. hrvatski kongres neuroznanosti

s međunarodnim sudjelovanjem

Osijek, 16.–18. rujna 2017.

DRUGA OBAVIJEST (PDF) ONLINE REGISTRACIJA

ORGANIZATORI

  • Hrvatsko društvo za neuroznanost
  • Katedra za anatomiju i neuroznanost, Katedra za medicinsku biologiju i genetiku, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
  • Razred za medicinske znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Važni datumi

Rana kotizacija 03.07.2017.
Predaja sažetaka 03.07.2017.
Otkaz od sudjelovanja 01.09.2017.

Organizacijski odbor

Marija Heffer (predsjednik organizacijskog odbora), Radivoje Radić, Branko Dmitrović, Dunja Degmečić, Neven Henisberg, Silva Soldo, Vedrana Ivić, Marta Balog, Zvonimir Popović, Barbara Viljetić, Irena Labak, Senka Blažetić, Jasenka Wagner, Mirjana Babić, Ana Hladnik, Katarina Ilić

Programski odbor

Gojko Buljat, Lipa Čičin Šain, Maja Cepanec, Mario Vukšić, Miloš Judaš, Svjetlana Kalanj-Bognar, Ivica Kostović, Zoran Đogaš, Goran Ivkić, Nataša Jovanov Milošević, Petra Kalember, Marijan Klarica, Željka Krsnik, Vlatka Mejaški Bošnjak, Darko Chudy, Pero Hrabač, Dinko Mitrečić, Darko Orešković, Zdravko Petanjek, Milan Radoš, Goran Sedmak, Selma Supek, Goran Šimić

Znanstveni odbor

Članovi Razreda za medicinsku znanost, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Željko Cvetnić, Ivo Čikeš, Dragan Dekaris, Vida Demarin, Vladimir Goldner, Vjekoslav Jerolimov, Ivica Kostović, Zvonko Kusić, Josip Madić, Davor Miličić, Marko Pećina, Ivan Prpić, Željko Reiner, Danijel Rukavina, Miroslav Samaržija, Marko Šarić, Slobodan Vukičević, Teodor Wikerhauser

kotizacije

Rana kotizacija Kasna i kotizacija na licu mjesta
Član HDN 950,00 HRK 1.200,00 HRK
Ne-član HDN 1.100,00 HRK 1.500,00 HRK
Student doktorskih studija 350,00 HRK 350,00 HRK
Jednodnevna kotizacija 350,00 HRK 350,00 HRK
Osoba u pratnji 450,00 HRK 450,00 HRK

smještaj

Za rezervaciju smještaja u hotelu Osijek, molimo ispunite prijavnicu za smještaj i ispunjenu ju pošaljite najkasnije do 09.09.2017. na mail adresu info@hotelosijek.hr. Za sudionike kongresa, do navedenog datuma, osigurane su povoljnije cijene smještaja.
 
PRIJAVNICA ZA SMJEŠTAJ (PDF)

Osnovne informacije i zanimljivosti o gradu Osijeku

tzosijek.hr inyourpocket.com/osijek