Amadria Park hotels Solaris, Šibenik

07.-09. svibnja 2020.

Osnovne informacije

KOTIZACIJE ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

 • Sudionici / Participants
  • Rana kotizacija do 15.03.2020. 1.300 kn / 178 EUR
  • Kasna kotizacija nakon 15.03.2020. 1.500 kn / 205 EUR
 • Specijalizanti 700 kn / 95 EUR
 • Sponzorsko osoblje 800 kn / 110 EUR
 • Umirovljenici oslobođeni plaćanja kotizacije / free of charge

Kotizacija za sudionike/sponzorsko osoblje/specijalizante uključuje:
sudjelovanje u svim znanstvenim aktivnostima Kongresa, radne materijale, potvrdu i bodove za sudjelovanje kao i ostale prateće sadržaje Kongresa (kava pauze, ručkovi prema programu).

SMJEŠTAJ ZA SUDIONIKE KONGRESA

Smještaj je ponuđen u hotelima:

 • Hotel Ivan **** RASPRODANO
 • Hotel Jure ****

U cijenu je uključeno:

 • Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi – 2.185 kn / 300 EUR po osobi za dva dana.
 • Cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona iznosi – 1.515 kn / 210 EUR po osobi za dva dana.
 • Cijene smještaja uključuju: 2 polupansiona, 07.05. i 08.05. (večera i doručak), boravišnu pristojbu i PDV

Zakup izložbenog prostora

Moguće je zakupiti minimalno 2m2 izložbenog prostora po cijeni od 5.000 kn
Zakup izložbenog prostora uključuje

 • Objava na kongresnom panou
 • Objava na listi sponzora u konačnom programu
 • Strujnu utičnicu (molimo naglasiti)
 • Kotizaciju za izlagače:
  • 1 kotizaciju za izlagačko osoblje za zakup 3m2 i 4m2
  • 2 kotizacije za izlagačko osoblje za zakup 5m2 i 6m2
Izložbeni prostor – 2m2 5.000 kn
Izložbeni prostor – 3m2 7.000 kn
Izložbeni prostor – 4m2 9.000 kn
Izložbeni prostor – 5m2 11.000 kn
Izložbeni prostor – 6m2 13.000 kn

Posebna napomena: NAVEDENE CIJENE NE UKLJUČUJU PDV.

Kontakt


Rana kotizacija do 15.03.2020 (1.300 kn)--1300Kasna kotizacija nakon 15.03.2020 (1.500 kn)--1500Specijalizanti (700 kn)--700Sponzorsko osoblje (800 kn)-800Umirovljenici (gratis)--0


HOTEL JURE ****
Cijene smještaja uključuju: 2 polupansiona, 07.05. i 08.05. (večera i doručak), boravišnu pristojbu i PDV
Jednokrevetna soba (2.185 kn)--2185Dvokrevetna soba (1.515 kn)--1515

osobnoorganizacija