4. Kongres strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost

4. Kongres strukovnog razreda za medicinsko – laboratorijsku djelatnost

hrvatske komore zdravstvenih radnika

medicinsko laboratorijska dijagnostika u praksi

7. – 9. lipnja 2018.
HOTEL ACADEMIA / ZAGREB

GLAVNE TEME

  • Klinička kemija – hematologija
  • Mikrobiologija
  • Patohistologija i citologija
  • Transfuzijska medicina – imunologija
  • Molekularna dijagnostika
  • Studentska sekcija

VAŽNI DATUMI

  • Rok za ranu kotizaciju: 15.04.2018.
  • Rok za sažetke: 16.03.2018.
  • Obavijest o prihvaćanju sažetka do: 15.04.2018.

MJESTO I DATUM DOGAĐANJA

07.-09.06.2018.
ZAGREB, HOTEL ACADEMIA, ul. Ivana Tkalčića 88

BODOVANJE

Kongres će biti bodovan sukladno članku 10. i Prilogu V. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR te će se za aktivno sudjelovanje zdravstvenim radnicima, članovima HKZR, dodijeliti 12 bodova, a za pasivno sudjelovanje 8 bodova. Svi sudionici kongresa s plaćenom kotizacijom koji su sudjelovali na kongresu dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju na kongresu.

PRVA OBAVIJEST PRIJAVNI OBRAZAC