Slanje sažetaka

49. stručno-znanstveni skup hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

12-15. listopad 2017.
Pula, Park Plaza Histria

Upute za prijavu sažetaka

Rok za primitak sažetaka: 11. rujna 2017.

Molimo Vas, pridržavajte se sljedećih uputa za pisanje i slanje sažetaka:

  • Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku.
  • Sažetci mogu sadržavati najviše 250 riječi.
  • Font – Times New Roman veličine 10 točaka.
  • Naslovi moraju biti pisani velikim tiskanim slovima veličine 12 točaka.
  • U novom redu pisati prezime i početno ime autora i coautora (bez titula), a podatke o autoru koji će izložiti rad napisati zadebljanim slovima (“bold”).
  • Navesti temu za koju se prijavljuje sažetak.
  • Sažetak mora sadržavati: cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.
  • Sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor.
  • Mogu se koristiti standardne skraćenice. Druge skraćenice moraju biti definirane u zagradama nakon prvog korištenja riječi.
  • U koliko nije moguće slanje putem elektronske pošte, molimo da prema službenom obrascu sažetak pisan u Microsoft Wordu pošaljete pomoću sljedeće forme:

Maksimalno 20 Mb u formatima DOC, PPT, ODT, ODP, PDF, ZIP, RAR.

CAPTCHA
Molimo pričekajte...