Hotel Westin, Zagreb

06.-07. studenog 2020.

Mogućnosti sponzorstva

PLATINASTI SPONZOR

 • 2 color stranice u konačnom programu
 • objava imena na službenim materijalima Kongresa
 • vlastita reklamna knjižica, uzorak proizvoda ili prospekt u službenim torbama Kongresa
 • pravo na 6m2 izložbenog prostora
 • tri gratis kotizacije za sponzorsko osoblje (ne uključuje bodove HLK-a)
 • tri gratis kotizacije za sudionike
 • sponzorirani mini simpozij u programu Kongresa u trajanju od 60 minuta
 • brendiranje društvenog događanja u sklopu Kongresa
 • cijena: 80.000,00 kn + PDV

ZLATNI SPONZOR

 • 2 color stranice u konačnom programu
 • objava imena na službenim plakatima Kongresa
 • vlastita reklamna knjižica, uzorak proizvoda ili prospekt u službenim torbama Kongresa
 • pravo na 4m2 izložbenog prostora
 • dvije gratis kotizacije za sponzorsko osoblje (ne uključuje bodove HLK-a)
 • dvije gratis kotizacije za sudionike
 • sponzorirani mini simpozij u programu Kongresa u trajanju od 45 minuta
 • cijena: 50.000,00 kn + PDV

SREBRNI SPONZOR

 • 1 color stranica u konačnom programu
 • objava imena na službenim materijalima Kongresa
 • vlastita reklamna knjižica, uzorak proizvoda ili prospekt u službenim torbama Kongresa
 • pravo na 4m2 izložbenog prostora
 • dvije gratis kotizacije za sponzorsko osoblje (ne uključuje bodove HLK-a)
 • dvije gratis kotizacije za sudionike
 • sponzorirano predavanje na određenu temu u okviru programa u trajanju od 20 minuta
 • cijena: 25.000,00 kn + PDV

BRONČANI SPONZOR

 • 1 color stranica u konačnom programu
 • pravo na 2m 2 izložbenog prostora
 • objava imena na službenom posteru Kongresa
 • jedna gratis kotizacija za sponzorsko osoblje (ne uključuje bodove HLK-a)
 • jedna gratis kotizacija za sudionika
 • cijena: 10.000,00 kn + PDV

Cjenik marketinškog predstavljanja

Platinasti sponzor 80.000 kn
Zlatni sponzor 50.000 kn
Srebrni sponzor 25.000 kn
Brončani sponzor 10.000 kn
Trakice za akreditacije 3.000 kn
Kongresne torbe Prema dogovoru
Stanka uz kavu Prema dogovoru
Vlastita reklamna knjižica, uzorak proizvoda ili umetak u torbe 2.000 kn
1 stranica u boji u konačnom programu 2.500 kn

Mogućnosti izložbenog prostora

2m2 5.000 kn
3m2 7.000 kn
4m2 9.000 kn
5m2 11.000 kn

PDV nije uključen u navedene cijene.

Dokumenti i prilozi

Kontakt