Dravet Sindrom

1. Konferencija: Različita lica Dravet sindroma

Hotel President, Split
7.-9. 11. 2019.

organizator

 • UDRUGA DRAVET SINDROM HRVATSKA

znanstveni odbor

 • BOROVEČKI, Fran
 • DALLA BERNARDINA, Bernardo
 • DARRA, Francesca
 • ĐURANOVIĆ, Vlasta
 • GRANATA, Tiziana
 • KUZMANIĆ ŠAMIJA, Radenka
 • PIKIJA, Slaven
 • PRPIĆ, Igor
 • SRUK, Ana
 • VLAŠIĆ CICVARIĆ, Inge

organizacijski odbor

 • BIBIĆ, Irena
 • BELINA, Ivica
 • BRAMBILLA, Isabella
 • SAMARŽIJA, Marija

suradnici

 • Hrvatsko društvo za dječju neurologiju
 • Hrvatsko društvo za kliničku genetiku
 • Hrvatska liga protiv epilepsije
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju i konvulzivne bolesti razvojne dobi
 • Hrvatska udruga za epilepsiju
 • Koalicija udruga u zdravstvu

KOTIZACIJE

VRSTA KOTIZACIJE RANA (DO 1.9.2019.) KASNA (OD 2.9.2019.) KOTIZACIJA NA LICU MJESTA
Liječnici 2.000,00 kn 2.500,00 kn 3.000 KN
Med.sestre / tehničari 1.250,00 kn 1.750,00 kn 2.000 KN
Edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi 1.250,00 kn 1.750,00 kn 2.000 KN
Umirovljenici 1.000,00 kn 1. 125,00 kn 1.500 KN
Studenti 600,00 kn 600,00 kn 800 KN
Roditelji 600,00 kn 600,00 kn 800 KN
Sponzorsko osoblje 1.000 kn 1.000 kn 1.500 KN
DNEVNA KOTIZACIJA
Liječnik 1.500 kn 1.500 kn 1.800 KN
Med.sestra / tehničar / edukacijski reh., logoped, pshilog 900 kn 900 kn 1.000 KN
Umirovljenici 600 kn 600 kn 800 KN
Studenti / Roditelj 350 kn 350 kn 500 KN

Sudjelovanje na Konferenciji vrednovano je prema pravilniku Hrvatske liječničke komore. Aktivni sudionici dobivaju 16 bodova, a pasivni 11 bodova.

POSTER PREZENTACIJE

Ukoliko želite sudjelovati u poster prezentaciji, molimo pošaljite sažetak prof. Igoru Prpiću na mail: igor.prpic@medri.uniri.hr

Rok za prijavu sažetka je 4.listopada 2019.

Sudionici s prihvaćenim sažetkom za poster prezentaciju dobijaju 16 bodova kao aktivni sudionici konferencije.

Prijavni obrazac

1. Konferencija: Različita lica Dravet sindroma

Hotel President, Split
7.-9. 11. 2019.

Prijavni obrazac

CAPTCHA
Molimo pričekajte...