Sažetci

50. GODIŠNJI STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG PULMOLOŠKOG DRUŠTVA

Bol na Braču / Hotel Elaphusa
17.-20. listopada 2019.

upute za slanje sažetaka

Rok za primitak sažetaka: 06. listopada 2019.

Molimo Vas, pridržavajte se sljedećih uputa za pisanje i slanje sažetaka:

 1. Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 2. Sažetak poslati na e-mail adresu: abstract@contres.hr
 3. Sažeci mogu sadržavati najviše 250 riječi.
 4. Font – Times New Roman veličine 10 točaka.
 5. Naslovi moraju biti pisani velikim tiskanim slovima veličine 12 točaka.
 6. U novom redu pisati prezime i početno ime autora i coautora (bez titula), a podatke o autoru koji će izložiti rad napisati zadebljanim slovima (“bold”).
 7. Navesti temu za koju se prijavljuje sažetak.
 8. Sažetak mora sadržavati: cilj, materijal i metode, rezultate i zaključak.
 9. Sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor.
 10. Mogu se koristiti standardne skraćenice. Druge skraćenice moraju biti definirane u zagradama nakon prvog korištenja riječi.
 11. Ukoliko nije moguće slanje putem elektronske pošte, molimo da prema službenom obrascu sažetak pisan u Microsoft Wordu pohranite na CD i pošaljete poštom na adresu:
  conTres projekti d.o.o.
  50PULMO
  Martićeva 34, 10000 Zagreb